جدیدترین محصولات

 • زیبایی شناسی در معماری

  25,000 تومان

  انتشارات: دانشگاه شهیدبهشتی نوبت چاپ: اول سال چاپ: 1393 شابک:9789644572746

 • معماری غرب

  40,000 تومان

  انتشارات: هنر معماری قرن نوبت چاپ: هفتم سال چاپ: 1394 شابک: 1-35-7048-600-978

 • سازه در معماری

  20,000 تومان

  انتشارات: دانشگاه تهران نوبت چاپ: چهاردهم سال چاپ: 1394 شابک: 2-3621-03-964-978

 • مرجع و مشخصات طراحی داخلی

  30,000 تومان

  انتشارات: کتابکده کسری نوبت چاپ: اول سال چاپ: 1395 شابک: 1-50-6509-600-978

 • سبک شناسی معماری ایرانی

  29,000 تومان

  انتشارات: مولف نوبت چاپ: هجدهم سال چاپ: 1395 شابک: 0-0062-04-600-978

 • آشنایی با معماری جهان

  20,000 تومان

  انتشارات: فن آوران نوبت چاپ: شانزدهم سال چاپ: 1395 شابک: 7-06-6792-964-978

محبوب ترین محصولات

 • روانشناسي کاربردي رنگها (پنتون )

  25,000 تومان

  انتشارات: بیهق کتاب نوبت چاپ: ششم سال چاپ: 1395 شابک: 4-19-5041-600-978  

 • طراحان چگونه می اندیشند

  14,000 تومان

  انتشارات: مرکز چاپ و انتشارات شهیدبهشتی نوبت چاپ: دوم سال چاپ: 1392 شابک: 9789644572388

 • مرجع و مشخصات طراحی داخلی

  30,000 تومان

  انتشارات: کتابکده کسری نوبت چاپ: اول سال چاپ: 1395 شابک: 1-50-6509-600-978

 • راه اندازی کسب و کار

  32,000 تومان

  انتشارات: آریانا قلم نوبت چاپ: دوم سال چاپ: 1395 شابک: 9-04-7677-600-978

 • خلق مدل کسب و کار

  32,000 تومان

  انتشارات: آریانا قلم نوبت چاپ: پنجم سال چاپ: 1395 شابک: 5-40-6227-600-978

 • اطلس کاربردي رنگ در چاپ

  60,000 تومان

  انتشارات: آبان نوبت چاپ: اول سال چاپ: 1394 شابک: 1-24-7343-600-978

طراحی داخلی

لباس

مورد علاقه ما

 • طراحی ارزش پیشنهادی

  33,000 تومان

  انتشارات: آریانا قلم نوبت چاپ: اول سال چاپ: 1394 شابک: 0-07-7677-600-978

 • اطلس کاربردي رنگ در چاپ

  60,000 تومان

  انتشارات: آبان نوبت چاپ: اول سال چاپ: 1394 شابک: 1-24-7343-600-978

 • طراحان چگونه می اندیشند

  14,000 تومان

  انتشارات: مرکز چاپ و انتشارات شهیدبهشتی نوبت چاپ: دوم سال چاپ: 1392 شابک: 9789644572388

 • مرجع و مشخصات طراحی داخلی

  30,000 تومان

  انتشارات: کتابکده کسری نوبت چاپ: اول سال چاپ: 1395 شابک: 1-50-6509-600-978